lördag 7 mars 2009

Var Nöjd

I senaste Vårdguiden som nyligen kom ut finns en artikel där man citerar Nisse Simonssons bok "Varför mår vi dåligt när vi har det så bra". Här kommer några klipp från den artikeln:
Skrattet mobiliserar de områden som aktivierar morfin. Att vara tacksam, optimistisk och förlåtande är ett vinnande koncept. ... innan jag somnar berömmer jag mig själv för något bra jag gjort under dagen. Skriv en gladbok – en dagbok om enbart det positiva. Om man är optimist eller inte beror till 50% på gener och 10% på omständigheter, som privatekonomi, relationer med mera. Resterande 40 % är påverkbara. – Lycka kommer inifrån – från vår egen inställning och våra tankar – inte utifrån. Det är resan mot att bli lycklig och mår bra som är målet.

SKRATTETS EFFEKT
• Ökad smärttålighet
• Ökad självförtroende
• Förbättrad andning
• Förbättrad blodcirkulation
• Förhöjd livskänsla
• Ökad känsla för av samhörighet
• Ökad stresstålighet
• Gynnsam effekt på tankeförmåga och kreativitet
• Stärkt immunförsvar
• Ökad produktion av positiva hormoner och enzymer
• Massage av viktiga organ
• Hämmande av fria radikaler, vilket minskar risken för tidig död till exempel cancer och hjärt- och kärlsjukdomar

www.vardguiden.se/documents/Tidningen/Tidningen_Vardguiden.2009.nr.pdf